Fy­ra bröl­lop och en be­grav­ning

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Myc­ket char­mig och un­der­hål­lan­de brit­tisk kär­leksko­me­di. Hugh Grant spe­lar ung­kar­len Char­lie som går på and­ras bröl­lop och be­grav­ning­ar, men ald­rig själv tycks få till det med kär­le­ken. Med An­die MacDo­well, Kristin Scott Tho­mas, John Han­nah och Simon Cal­low. Fil­men är fylld av många ro­li­ga sce­ner och re­pli­ker. (Four Wed­dings and a fu­ne­ral, 1994)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.