Ava­tar

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Ja­mes Ca­me­rons även­tyrs­film ut­spe­las år 2154 på en an­nan pla­net, Pan­do­ra. Mi­li­tä­rer kon­fron­te­ras med den fred­li­ga lo­ka­la be­folk­ning­en, de blå­fär­ga­de Na’vi. Spänning, ett sym­pa­tiskt freds- och mil­jö­bud­skap och fan­tas­tis­ka ef­fek­ter. Med Sam Wort­hing­ton, Zoe Sal­daña, Si­gour­ney We­a­ver, Step­han Lang och Michel­le Rod­ri­gu­ez. (2009)

Zoe Sal­daña som Ney­ti­ri, år 2154.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.