Bäs­ta ar­tis­ter­na ut­ses

P3 Guld­ga­lan

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Seinabo Sey och Ben­ja­min Ingrosso upp­trä­der när mu­si­kå­ret 2018 ska sum­me­ras på P3 Guld­ga­lan.

– P3 Guld kom­mer all­tid va­ra spe­ci­ellt för mig. Där gjor­de jag mitt förs­ta sto­ra fram­trä­dan­de med min förs­ta sing­el ”Young­er” år 2014, sä­ger Seinabo Sey till Sve­ri­ges Ra­dio.

På ga­lan ut­ses årets bäs­ta ar­tis­ter i oli­ka ka­te­go­ri­er. Bå­de Sey och Ben­ja­min Ingrosso är nominerade, till­sam­mans med bland and­ra Robyn, First Aid Kit och Linnea Her­niks­son. Pro­gram­le­da­ren Ti­na Me­h­rafzoon får i år säll­skap av ko­mi­kern Mar­cus Berg­gren.

Seinabo Sey är no­mi­ne­rad.

GALAVÄRDAR Mar­cus Berg­gren och Ti­na Me­h­rafzoon le­der den stjärnspäc­ka­de ga­lan di­rekt från Par­til­le Are­na i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.