The gre­a­test show­man

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

En ur­snygg mu­si­kal med häf­ti­ga sång­num­mer. Skild­rar PT Bar­nums (1810– 1891) liv och kar­riär. Han grun­da­de en om­stridd men myc­ket po­pu­lär cir­kus där han fö­re­vi­sa­de allt från skäg­gi­ga da­men och dvär­gar till svar­ta män­ni­skor, som in­te hel­ler an­sågs rums­rent att vi­sa upp på den ti­den. (2017)

Hugh Jack­man spe­lar rol­len som PT Bar­num.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.