Dol­da till­gång­ar

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

En film om någ­ra myc­ket in­spi­re­ran­de och vik­ti­ga kvin­nor som de fles­ta ald­rig har hört ta­las om. Tre bril­jan­ta svar­ta ma­te­ma­ti­ker – spe­la­de av Ta­ra­ji P Hen­son, Octa­via Spencer och Ja­nel­le Monáe – som spe­la­de vik­ti­ga rol­ler un­der USA:s rymd­pro­gram på 1960-ta­let. Blev en stor pu­blik­suc­cé. (Hid­den fi­gu­res, 2016)

Dra­mat knep tre Oscarsno­mi­ne­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.