Fa­ce­books hem­lig­he­ter

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Vil­ka in­lägg tillåts och vil­ka mar­ke­ras som olämp­li­ga? Det vill en re­por­ter un­der täck­man­tel ta re­da på i ”Fa­ce­books hem­lig­he­ter”. Tid­ning­en The Te­le­grap­hs re­cen­sent skrev: ” Mark Zuc­ker­berg kans­ke mar­ke­rar det här pro­gram­met som olämp­ligt, men jag klic­kar på ”gil­la”knap­pen”.

En re­por­ter går un­der täck­man­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.