Nya fej­der i stu­gan

Som­ma­ren med släk­ten

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Bow­bo ( Christop­her Wa­ge­lin) tar det lugnt i som­mar­so­len me­dan Car­ro ( Christi­ne Melt­zer) hit­tar nya gran­nar att brå­ka med. När ”Som­ma­ren med släk­ten” är till­ba­ka med en tred­je sä­song har ko­me­di­se­ri­en fått någ­ra nya till­skott, bland and­ra Mar­ti­na Haag och Van­na Ro­sen­berg.

Car­ro och Bo­bo (Melz­ter och Wa­ge­lin).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.