Fy­ra täv­lar i skyskra­pa

Dolph Lund­grens ta­ke the to­wer

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Dolph Lund­gren gör van­li­ga män­ni­skor till ac­tion­s­tjär­nor i sitt nya täv­lings­pro­gram.

Den svens­ke Hol­ly­wood­stjär­nan Dolph Lund­gren lå­ter del­ta­gar­na kry­pa ge­nom ven­ti­la­tions­sy­stem och und­vi­ka ex­plo­de­ran­de to­a­lett­sto­lar i ”Dolph Lund­grens ta­ke the to­wer”, som sän­des på brit­tis­ka ITV4 i hös­tas. De puls­hö­jan­de ut­ma­ning­ar­na är in­spi­re­ra­de av ac­tion­fil­mer och täv­ling­en ut­spe­lar sig i en skyskra­pa. I pre­miä­ren täv­lar Ja­ke från Wa­les och han har med sig sin pap­pa, bror och pojk­vän. I pot­ten lig­ger peng­ar och en re­sa.

Dolph Lund­gren bju­der på action.

FÖRST UT Ja­ke tar sig an fart­fyll­da ut­ma­ning­ar i Dolph Lund­grens skyskra­pa. Han hop­pas vin­na en re­sa till New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.