The tou­rist

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En halv­dan fransk thril­ler blev än­nu säm­re och rätt tram­sig som ame­ri­kansk film. John­ny Depp spe­lar en tu­rist i Venedig som mö­ter en spän­nan­de kvin­na ( Ange­li­na Jo­lie) och dras in i en ond vålds­spi­ral. Helt obe­grip­ligt var­för tys­ken Flo­ri­an Henc­kel von Don­ner­s­marck (”De and­ras liv”) val­de att de­bu­te­ra i Hol­ly­wood med just den­na histo­ria. (2010)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.