Fros­se­ri­er i våld

John Wick

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En av Hol­ly­woods mest osmak­li­ga fros­se­ri­er i våld från se­na­re år. Ett blod­bad där folk skjuts el­ler kniv­huggs ihjäl på lö­pan­de band. Inga män­ni­sko­ö­den att en­ga­ge­ra sig i, i prin­cip al­la roll­fi­gu­rer i fil­men är osym­pa­tis­ka yr­ke­s­mör­da­re.

En del av fil­men ut­spe­las på ett New York-ho­tell som är spe­ci­al­de­sig­nat just för tor­pe­der, med all den ser­vice de vill ha med dis­kre­ta lä­ka­re som syr ihop dem ef­ter ut­för­da upp­drag.

John Wick ( Ke­a­nu Re­e­ves) är en pen­sio­ne­rad yr­ke­s­mör­da­re som häm­nas på he­la rys­ka maf­fi­an som stu­lit hans Ford Mustang av års­mo­dell 1969 och sla­git ihjäl hans hund.

Fle­ra ame­ri­kans­ka re­cen­sen­ter hyl­la­de dock fil­men. Den blev en stor fram­gång och fick en upp­föl­ja­re.

Och Mi­chael Nyqvist (1960– 2017) be­hö­ver in­te skäm­mas för att han gör en så­dan där ty­pisk rysk maf­fi­a­boss med di­a­lekt, yvigt skägg, di­a­bo­lisk blick och våld­sam­ma ut­brott. (2014)

DI­A­BO­LISK BLICK Mi­chael Nyqvist spe­lar en ty­pisk rysk maf­fi­a­boss i ac­tionrul­le om osym­pa­tis­ka yr­ke­s­mör­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.