Cor­ne­lis

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.20

Fil­men om Cor­ne­lis Vre­eswijks (1937– 1987) dra­ma­tis­ka liv och kar­riär. Han räk­nas som en av vårt lands störs­ta ar­tis­ter. Amir Chamdins frag­men­ta­ris­ka film är in­te ett fullt por­trätt, sna­ra­re pus­sel­bi­tar av hans liv. HansErik Dy­vik Hus­by är enormt por­trätt­lik, sjung­er bra, men in­te li­ka lyc­kad i spelsce­ner­na. (2010)

Hans-Er­ik Dy­vik Hus­by som Cor­ne­lis Vre­eswijk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.