Tru­man show

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

En bå­de ro­lig, smart och tänk­värd sa­tir. Jim Car­rey är Tru­man Bur­bank som helt ove­tan­de är stjär­nan i en do­kuså­pa som sänds dyg­net runt. He­la sta­den han bor i är en gi­gan­tisk tv-stu­dio. När han bör­jar ana ugg­lor i mos­sen tving­as tv-pro­gram­mets pro­du­cent ta till vil­ka åt­gär­der som helst... (The Tru­man show, 1998)

Tru­man upp­täc­ker att hans liv är en stor lögn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.