Gri­pan­de om verk­li­ga hän­del­ser

Film stars don’t die in Li­ver­pool

TV Tidningen - - FILMKANALER -

KÄR­LEK 21.00

En film om Hol­ly­wood-stjär­nan Glo­ria Gra­ha­me (1923–1981) och de sista åren i hen­nes liv, då hon bor och spe­lar te­a­ter i Li­ver­pool. Hon ha­de en fram­gångs­rik kar­riär, bland an­nat en Oscars­vinst, men ock­så ett trass­ligt pri­vat­liv med fy­ra äk­ten­skap. I Stor­bri­tan­ni­en träf­far hon, då 54 år, en mer än hälf­ten så gam­mal skå­de­spe­la­re, Pe­ter Tur­ner, 26. De in­le­der en ro­mans som va­rar fram till hon dör i can­cer någ­ra år se­na­re. En gri­pan­de histo­ria, med en su­ve­rän An­net­te Be­ning som Glo­ria Gra­ha­me, Ja­mie Bell som hen­nes unge äls­ka­re och bland and­ra Va­nes­sa Red­gra­ve och Ju­lie Wal­ters i and­ra vik­ti­ga rol­ler. (2017)

An­net­te Be­ning och Ja­mie Bell i hu­vud­rol­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.