Den en­da vä­gen

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Två brö­der ( Da­ni­el Cvet­ko­vic, Mi­kael Cvet­ko­vic) blir be­skjut­na i sin bil. En av dem blir all­var­ligt ska­dad, den and­ra för­sö­ker skra­pa ihop peng­ar till en ope­ra­tion till ho­nom. Men po­li­sen tar in­te at­tac­ken på all­var. Till sist ver­kar en­da ut­vä­gen att få ihop peng­ar va­ra att bli kri­mi­nel­la… En­ga­ge­ran­de och väl­spe­lad. (2017)

En av brö­der­na blir all­var­ligt skott­ska­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.