Kal­la fak­ta

TV Tidningen - - DAGENS -

I sä­songs­star­ten grans­kas psy­ki­a­trin och miss­bruks­vår­den. För­äld­rar­na till en 23-årig kil­le mej­la­de re­dak­tio­nen och bad om hjälp, kort där­ef­ter var so­nen död. Pro­gram­met tit­tar på vad som för­an­led­de hans död. Un­der sä­song­en un­der­söks även ras­pro­fi­le­ring, när per­so­ner miss­tänk­lig­görs på grund av sitt ut­se­en­de.

Psy­ki­a­trisk akut­mot­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.