Dox: Den bort­glöm­da kri­ga­ren

TV Tidningen - - DAGENS -

Do­ku­men­tä­ren hand­lar om Mo­ham­med som vid tre års ål­der kom från So­ma­lia till Eng­land. Som ton­å­ring kom han på glid och blev ut­vi­sad till sitt fö­del­se­land där han blev upploc­kad av ex­tre­mist­rö­rel­sen al-Sha­baab. Han är nu på flykt un­dan grup­pen – men dör­ren till Eng­land är stängd.

Mo­ham­med har levt ett hårt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.