Dox: Den bort­glöm­da kri­ga­ren

TV Tidningen - - DAGENS -

En dansk­pro­du­ce­rad film om Mo­ham­med och Fat­hi, för­äld­rar till en li­ten grabb. Han blev ut­vi­sad från Eng­land till lan­det han var född i, So­ma­lia, och gick med i ter­ro­rist­nät­ver­ket Al-Sha­baab – men ång­ra­de sig. Nu är han flyk­ting i sitt eget hem­land. Me­dan Fat­hi ut­sätts för ra­sism i Eng­land. De le­ver i ett slags Mo­ment 22-till­va­ro. (Lost war­ri­or, 2018)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.