Play­ing it cool

TV Tidningen - - DAGENS -

En smart och ro­lig ro­man­tisk ko­me­di som knappt släpp­tes på bio i USA, trots en rad kän­da namn fram­för ka­me­ran. Chris Evans spe­lar ma­nus­för­fat­ta­ren som gett upp hop­pet om att fin­na den sto­ra kär­le­ken, när han plöts­ligt mö­ter hen­ne ( Michel­le Mo­nag­han) och till sin be­svi­kel­se får ve­ta att hon re­dan är för­lo­vad. Aubrey Pla­za har en färg­stark bi­roll. (2014)

Med Chris Evans och Michel­le Mo­nag­han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.