Ben­ny & Joon

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Fy­ra su­ve­rä­na skå­de­spe­la­re, John­ny Depp, Ai­dan Qu­inn, Ju­li­an­ne Mo­o­re och Ma­ry Stu­art Mas­ter­son, lyf­ter dra­mat om kär­lek mel­lan två lätt stör­da män­ni­skor och hur den på­ver­kar de­ras om­giv­ning. Kult­fak­ta: Lå­ten ”I’m gon­na be (500 Mi­les)” blev en hit ef­ter att ha va­rit på fil­mens sound­track. (1993)

Ett kär­leks­dra­ma med su­ve­rä­na skå­de­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.