Jag är Wil­li­am

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Un­der­hål­lan­de dansk barn­film med li­te all­var i bot­ten. Kän­da ma­nus­för­fat­ta­ren Kim Fupz Aa­ke­son har skri­vit ma­nus ef­ter sin egen bok, om en ung grabb ( Alex­an­der Mag­nús­son) med död pap­pa och psy­kiskt sjuk mam­ma. Han väx­er upp med sin mor­bror som är spel­miss­bru­ka­re och skyl­dig gangs­ters peng­ar. (2017)

Tuff upp­växt för ung poj­ke i Dan­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.