Beirut

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Ame­ri­kanskt drama som ut­spe­las i Li­ba­non. Jon Hamm spe­lar en fö­re det­ta di­plo­mat som var med om tra­gis­ka hän­del­ser ti­digt på 1970-ta­let. Tio år se­na­re kal­las han till­ba­ka av CIA för att le­da för­hand­ling­ar kring en kid­nap­pad fö­re det­ta kol­le­ga. Bra spel, av bland an­nat Ro­samund Pi­ke och Mark Pel­le­g­ri­no. (2018)

Jon Hamm som fö­re det­ta di­plo­ma­ten Ma­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.