Dar­kest hour

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Fil­men som gav Ga­ry Old­man en Oscar. Den skild­rar Winston Chur­chill (1874–1965) och hans ti­di­ga da­gar som pre­miär­mi­nis­ter un­der and­ra världs­kri­get. Med Kristin Scott Tho­mas som hans hust­ru och Lily Ja­mes som sek­re­te­ra­ren. Klart bätt­re än den film med Bri­an Cox som vi­sas på C Mo­re. (2017)

Oscarsvin­na­ren Ga­ry Old­man som Chur­chill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.