Hon vann bil­jet­ter i vår mu­si­kaltäv­ling

Vällingby Tidning - - Väl­ling­by -

Ni var många som vil­le va­ra med och täv­la om bil­jet­ter till pre­miä­ren av mu­si­ka­len ”Spring Awa­ke­ning” på te­a­ter Pris­ma i Häs­sel­by gård. Nu har vi lot­tat fram en vin­na­re – He­le­na Gauf­fin från Häs­sel­by gård.

Grat­tis, hur känns det?

– Åh, vad kul! Vad glad jag blir! Vi är fak­tiskt ny­in­flyt­ta­de i Häs­sel­by så det känns jät­te­ro­ligt.

Vem kom­mer du att ta med dig på pre­miä­ren?

– Jag vill ta med mig min dot­ter men hon har en li­ten tvåå­ring och det är jag som bru­kar va­ra barn­vakt. An­nars får hon kanske gå med en kom­pis men jag vill ju väl­digt gär­na gå, ha­ha.

För mer in­fo se West End Stock­holms hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.