Fem greps vid Noc­ke­by­bron ef­ter rån­för­sök

Vällingby Tidning - - Väl­ling­by - GRIP­NA. FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Fem per­so­ner greps vid en väg­spärr vid Noc­ke­by­bron ef­ter att ha upp­trätt hot­fullt mot en kvin­na i en träd­gård på Ekerö. Per­so­ner­na ha­de ta­git sig in i kvin­nans träd­gård på kväl­len 14 sep­tem­ber.

– Hon kon­fron­te­ra­des vid grin­den av tre gär­nings­män. Se­dan lyc­ka­des hon fly in i hu­set och gär­nings­män­nen flyd­de, sä­ger Box­i­ao Pan, till­för­ord­nad grupp­chef på po­li­sens ung­doms­grupp i Tä­by.

Fle­ra po­lis­pa­trul­ler skic­ka­des ut för att få tag i per­so­ner­na som flyd­de mot Brom­ma och un­der nat­ten kun­de de gri­pas vid Noc­ke­by­bron. En av per­so­ner­na är hem­ma­hö­ran­de i Val­len­tu­na. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som för­sök till rån. En väg­spärr vid Noc­ke­by­bron sat­te stopp på flyk­ten mot Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.