VEC­KANS ROS

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - An­ki och Pe­ter

Stort tack till den man som hit­ta­de min mans mo­bil­te­le­fon. Han ha­de va­rit ute och cyk­lat och tap­pat te­le­fo­nen, och när jag ring­de upp sva­ra­de man­nen som hit­tat den och vi be­stäm­de mö­te på Cir­c­le K-mac­ken på Skatte­gårds­vä­gen. Han stod och vän­ta­de på oss där så att vi fick till­ba­ka te­le­fo­nen. Det gjor­de vår dag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.