Fi­rar du Hal­lo­ween?

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby -

Ade­lio Hi­lo­nen Bo­a­ten, 9, går i sko­lan, Vik­sjö: – Ja! Jag ska gå på hal­lo­ween­fest hos en kom­pis, och klä ut mig till Dracu­la.

Pau­li­na, vill in­te med­ver­ka med ef­ter­namn, 30, fo­to­graf, Alvik: – Jag fi­rar in­te men mitt barn gör. Tred­je året nu.

Hen­rik Blom­gren, 46, lä­ra­re, med Bru­no, 5, Väl­ling­by: – In­te mer än att vi kö­per hem go­dis till grann­bar­nen om de kom­mer för­bi.

Ka­ta­ri­na Mo­i­se­e­va, 30, job­bar på Nord Pool, Brom­ma: – Jag vet in­te, jag ska ha vig­sel den hel­gen så då kanske det blir par­ty ef­teråt med li­te hal­lo­ween-te­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.