10

Vällingby Tidning - - Stockholm -

Tre män står un­der Järn­vägs­bron i Gam­la Stan nå­gon gång på 1940-ta­let och de­lar på en bu­telj. Vil­ken bygg­nad skym­tar i bak­grun­den?

EN BYGG­NAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.