Vil­ket är ditt fa­vo­ri­t­ord?

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby -

Pa­tri­cia Sun­dell, 29, per­son­lig as­si­stent, Ma­ri­e­häll och vän­nen Mic­ke: – Kär­lek är det fi­nas­te or­det, tyc­ker bå­de Pa­tri­cia och Mic­ke.

El­vi­ra Wret­man, 10, höst­lov­s­le­dig, Nor­ra Äng­by: – Mam­ma! För att jag gil­lar hen­ne så myc­ket.

An­ni­ka Wret­man, 47, egen­fö­re­ta­ga­re, Nor­ra Äng­by: – Hjär­tat, för det är vad jag kal­lar mi­na barn när jag pra­tar med dem.

Bengt Björn, 68, pen­sio­när, Väl­ling­by: – Fot­boll! Vil­ket kons­tigt val, ha­ha, men jag har själv spe­lat fot­boll och tyc­ker om att tit­ta på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.