Vän­tan är över – KFC har öpp­nat i Brom­ma

Vällingby Tidning - - Vällingby - Jon­na Claes­son

Vän­tan på att de nya snabb­matsked­jor­na i Brom­ma Blocks ska öpp­na är över. Förra hel­gen öpp­na­de en av tre nya re­stau­rang­er i köp­centrat. Ny­he­ten om att snabb­mat­ked­jor­na Ken­tucky Fri­ed Chic­ken, Piz­za Hut och Chop chop skul­le kom­ma till Brom­ma Blocks kom för snart två år se­dan. Men bygget har skju­tits upp om och om igen.

Men förra lör­da­gen var det allt­så dags för Ken­tucky Fri­ed Chic­ken att slå upp por­tar­na till sin spril­lans nya re­stau­rang.

– Ja­ja­men­san, änt­li­gen har vi öpp­nat, sä­ger Jesper Hollstrand, mark­nads­chef på fran­chi­se­fö­re­ta­get NSP, och tilläg­ger:

– Van­ligt­vis har vi ju ett of­fi­ci­ellt da­tum för när vi ska öpp­na men den här gång­en har det va­rit svårt så vi har sagt att så fort vi kän­ner oss re­do så öpp­nar vi. Och så blev det nu.

Un­der förra hel­gen har fri­tö­sen gått på hög­varv, en­ligt Jesper Hollstrand.

– Det har gått jät­te­bra. Vi har haft 4 500 gäs­ter un­der lör­da­gen och sön­da­gen ut­an att ha gått ut med att vi har öpp­nat.

Den 29 november är det dags för Piz­za Hut att slå upp por­tar­na och ba­ra da­gen ef­ter, den 30 november, är det ChopC­hops tur.

Un­der hel­gen har fri­tö­sen gått på hög­varv.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Vän­tan har va­rit lång men nu har snabb­matsked­jan KFC öpp­nat i Brom­ma blocks. ÄNT­LI­GEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.