När är det okej att bör­ja julpyn­ta?

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby -

Kai­sa Nord­berg, 75, pen­sio­när, Ja­kobs­berg:

– In­te fö­re förs­ta de­cem­ber tyc­ker jag, an­nars hin­ner man trött­na på ju­len.

To­ny An­ders­son, 44, job­bar på Sve­ri­ges ra­dio, Sol­hem:

– 1 de­cem­ber. Det här med att jul­mus­ten är fram­me i ok­to­ber – det för­stör käns­lan.

An­ders Lund­ström, 62, job­bar, Brom­ma:

– Det hand­lar väl­digt myc­ket om tyc­ke och smak. Men jag kän­ner väl än­då att man bor­de hål­la sig till förs­ta ad­vent.

Bir­git­ta Bengts­son, 75, pen­sio­när, Sol­hem:

– Ef­ter förs­ta ad­vent. Det känns som att många är väl­digt sug­na på jul men snart bör­jar det väl pyn­tas vid mid­som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.