När gra­nen bör­jar bar­ra…

Vällingby Tidning - - Västerort -

När jul- och ny­års­hel­ger­na är slut är det sam­ve­te slänga den på nå­gon av vå­ra två -

Stads­dels­nämn­den hän­vi­sar till Lövs­ta åter­vin­nings­cen­tral, Löv­sta­vä­gen 491, Jämt­lands­ga­tan 151 A, Te­le­fon: 073-646 50 03. E-post: man­d_sthl­m_­[email protected]­mail.se. Lov­verk­sam­het 10.00–18.00 27 de­cem­ber Film­vis­ning­ar, spe­la plays­ta­tion, mo­bil­spel, schack­täv­ling­ar, mål­ning 28 de­cem­ber DJ-mu­sik och dans för små spe­la plays­ta­tion, mo­bil­spel, schack 2 ja­nu­a­ri Film­vis­ning­ar, spe­la plays­ta­tion, mo­bil­spel, schack­täv­ling­ar, mål­ning och 3 ja­nu­a­ri DJ-mu­sik och dans för små barn plays­ta­tion, mo­bil­spel, schack­täv­ling­ar, 4 ja­nu­a­ri DJ-mu­sik och dans för små barn plays­ta­tion, mo­bil­spel, schack­täv­ling­ar,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.