Vik­ti­ga vul­ka­ner

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet spe­lar fort­fa­ran­de en vik­tig roll i Galá­pa­gos eko­sy­stem.

Galá­pa­gos ska­pa­des tack va­re vul­ka­ner, och la­va spe­lar fort­fa­ran­de en vik­tig roll i öar­nas livscy­kel. Fer­nan­di­na, den yngs­ta ön som ock­så är be­lä­gen längst till väst, har fått ut­brott se­dan 2009. Den är tack och lov obe­bodd. Öar­nas högs­ta punkt, Vol­cán Wolf, är ock­så en ak­tiv vul­kan. Un­ge­fär 2 200 in­vå­na­re le­ver runt den på gran­nön Isa­be­la.

Även ef­ter mil­jon­tals år fort­sät­ter vul­ka­ner­na att dik­te­ra vill­ko­ren för Galá­pa­go­sö­ar­nas och de om­gi­van­de re­gi­o­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.