3 Män­ni­skan

Vår fantastiska planet - - Människan -

In­tel­li­gens........................................................80

Vå­ra fy­sis­ka grän­ser.................................... 84

Eld på gott och ont....................................... 86

Al­tru­ism ........................................................... 88

Electri­ci­tet ...................................................... 92 An­ti­bi­o­ti­ka.......................................................94

Män­ni­skans språk ........................................ 96

Klyv­ning av ato­men...................................100

Tid ....................................................................102 Peng­ar............................................................107

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.