Så fun­ge­rar jet­ström­mar

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

The jet stream is a fast-mo­ving cur­rent of air found high in the at­mosphe­re. It’s thousands of kilo­metres long, a few hund­red kilo­metres wi­de, and just a few kilo­metres thick. It forms as hot air from the south me­ets cold air tra­vel­ling south from the north po­le

1 Kall luft

Vid po­ler­na in­ne­bär so­lens lå­ga vin­kel att marky­tan får li­te vär­me jäm­fört med and­ra om­rå­den på pla­ne­ten. Den kal­la luf­ten sjun­ker och spri­der sig, rör sig bort från po­ler­na och stö­ter ihop med varm luft från ök­nar­na.

2 Varm luft

Öknar får myc­ket sol­ljus, vil­ket vär­mer upp luf­ten ovan­för marky­tan. Den var­ma luf­ten spri­der sig, fär­das norrut och mö­ter den kal­la luf­ten som kom­mer från po­ler­na.

3 Kon­ver­gens­zon

Om jor­den in­te ro­te­ra­de skul­le vin­den som upp­står blå­sa från sö­der till norr, men ef­fek­ten från jordens ro­ta­tion änd­rar på flö­det så att det istäl­let går från väst till öst.

5 Ovä­der

Jet­ström­men drar med sig stor­mar längs sin väg. Reg­nigt och blå­sigt vä­der fär­das över At­lan­ten och Stil­la ha­vet och slår mot öst­kus­ter­na i bå­da ha­ven.

4 Sling­ran­de

Jet­ström­men fär­das säl­lan rakt – den sling­rar sig fram mel­lan norr och sö­der. När den rör sig norrut för den med sig var­ma­re vä­der. När den rör sig sö­derut drar den med sig kall luft från po­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.