VÅR FAN­TAS­TIS­KA PLANET

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Upptäck jordens al­la häp­nads­väc­kan­de hemligheter

IN­GEN­JÖRS­KONST

Någ­ra av vår pla­nets mest im­po­ne­ran­de bygg­na­der har stått i tu­sen­tals år. Vi lär oss mer om

in­gen­jörs­kons­tens störs­ta mäs­ter­verk.

MÄNSK­LI­GA PÅ­FUND

Ut­fors­ka al­la mänsk­li­ga fram­steg som får li­vet på jor­den att gå runt. Va­re sig det är språk, peng­ar, eld el­ler an­ti­bi­o­ti­ka, kan män­ni­skan in­te le­va ut­an dem.

NA­TU­RENS VÄRLD

Na­tu­ren är full av bå­de små och sto­ra mi­rak­ler. Följ med på ett även­tyr där vi upp­le­ver allt­i­från de störs­ta va­rel­ser­na på vår jord, till de snab­bas­te och

far­li­gas­te.

JOR­DIS­KA FE­NO­MEN

Upptäck al­la jor­dis­ka fe­no­men som har hjälpt till att for­ma vår planet. Från sto­ra vul­kan­ut­brott el­ler gla­ciä­rer till ex­tremt vä­der som blix­tar och or­ka­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.