För sista gång­en: rös­ta fram årets skylt

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Sjun­de gång­en gillt? Ja, åt­minsto­ne när det gäl­ler Stads­mu­se­ets täv­ling ”Årets ly­san­de skylt”. Kungs­hol­mens bi­drag är Ring­dahls op­tik-skyl­ten på Fle­ming­ga­tan. Skyl­ten täv­lar mot skyl­ten på Åh­léns vid Skan­stull och Si­byl­lans kaf­fe­han­del på Ös­ter­malm. Bi­dra­gen finns att tit­ta på i Tek­nis­ka nämnd­hu­set mel­lan 31 ok­to­ber och 16 no­vem­ber. Man kan rös­ta på plats el­ler via Stads­mu­se­ets hem­si­da. Vin­na­ren of­fent­lig­görs 21 no­vem­ber.

FOTO: MATTIAS EK

KAN VINNA PRIS. Ring­dahls op­tik på Fle­ming­ga­tan 36 kan bli ”Årets ly­san­de skylt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.