Änt­li­gen! Nu går his­sen vid Råd­hu­set

Vårt Kungsholmen - - KUNGSHOLMEN -

Se­dan den fem­te ja­nu­a­ri har den ena his­sen mel­lan Råd­hu­sets tun­nel­ba­nesta­tion och Kungs­klip­pan stått still, nå­got som or­sa­kat träng­sel i mor­gon­rus­ning­en. Men se­dan i mån­dags är den åter i bruk. ”I en hiss finns dels en el­mo­tor för att kö­ra his­sen upp och ner, dels mo­to­rer för att öpp­na och stänga dör­rar. Nu var det en fre­kvens­om­rik­ta­re som strej­ka­de, som till ex­em­pel re­gle­rar varv­tals­styr­ning­en i mo­to­rer­na” häl­sar SL:s press­tjänst via mejl.

FO­TO: MIMMI EPSTEIN

HURRA! His­sen mel­lan Kungs­klip­pan och Råd­hu­sets tba­nesta­tion är i gång igen ef­ter tre må­na­der av stil­lastå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.