Tra­fik­po­li­sens eg­na

Den pen­sio­ne­ra­de tra­fik­po­li­sen Kjell Fors­ström har ett eget för­slag för att gö­ra den far­li­ga ron­del­len vid Lind­ha­gens­plan säk­ra­re. Nu ger tra­fik­kon­to­ret svar på tal.

Vårt Kungsholmen - - KUNGSHOLMEN -

Kjell Fors­ströms för­slag, som han käm­pat för se­dan 2010, hand­lar om en skylt­ning när man kom­mer in i ron­del­len.

– Det hand­lar om tak­por­ta­len (skyl­ten ovan­för vägen, reds anm) när man kom­mer in i ron­del­len från Lind­ha- gens­ga­tan, sa han till tid­ning­en för två vec­kor se­dan.

Vill läg­ga till an­vis­ning

Änd­ring­en som han vill få till är att skylt­ning­en på tak­por­ta­len ska läg­ga till an­vis­ning­en ”Frid­hems­plan”, även på den hög­ra si­dan av skyl­ten, för att und­vi­ka onö­di­ga fil­by­ten i ron­del­len. Det­ta för att det då för­kla­rar för tra­fi­kan­ter­na att det går att ta den hög­ra fi­len i ron­del­len och svänga ut mot Frid­hems­plan i den tred­je ut­far­ten.

FO­TO: JO­HANN BERNÖVALL

Vårt Kungs­hol­men 24/2 ING­EN ÄND­RING. Skyl­ten vid Lind­ha­gens­plan ser ut att bli oför­änd­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.