Li­vet är för kort för att kri­sa över

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Sum­man av ål­dersno­jor­na är kon­stant. Egent­li­gen bor­de jag nu kom­ma med en smart, slic­kad ana­lys om var­för och hur, och sedan av­slu­ta med någ­ra ge­nom­tänk­ta tips på hur man ska ska bi­be­hål­la ung­do­men i sin­net, nö­jes­li­vet, re­la­tio­ner­na.

Men jag or­kar in­te. Kan in­te al­la ba­ra skär­pa sig och slapp­na av och slu­ta tyc­ka att 30 är det nya 60? El­ler det nya dö­den?

Ena stun­den lä­ser jag en krö­ni­ka av en per­son som är 30 (!) som får ång­est av att va­ra för gam­mal (!!) för att dan­sa (!!!) på lo­kal. Näs­ta stund är det vän­nen – ock­så strax över 30 – som ska ut i dej­tingsce­nen. ”Vil­ken ål­der ska man rag­ga på, 25-åring­ar­na är snyg­ga­re och bätt­re på att lig­ga, fast jag vill ha barn, tänk om jag in­te blir kär?” Och så vi­da­re. Et­ce­te­ra.

Och så mi­na vän­ner, från 30 upp till 40, som sit­ter fast i långa, mo­no­ga­ma för­hål­lan­den men in­nerst in­ne mest vill ha sex med helt and­ra män­ni­skor för de är dödströt­ta på si­na trå­ki­ga part­ners som ald­rig vill nup­pa. Pro­jekt kärn­fa­milj: The kil­ler of fun.

Dan­sa var du vill, dej­ta och ligg med vem du vill, och gör slut. Li­vet är för kort för att kri­sa över så­da­na här ba­na­la sa­ker. Det lö­ser sig.

Själv har jag ba­ra ång­est över vil­ken lik­stel start 2018 fått. Det är mit­ten av mars och jag har ba­ra lyc­kats gå på sex kon­ser­ter hit­tills. Det mås­te va­ra ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.