Horns­bergs Strand – Här­lig trea i kvar­te­ret när­mast vatt­net

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Rym­lig och myc­ket fin trea i hu­set in­vid strand­pro­me­na­den i Horns­bergs Strand. Bal­kong i syd­väst­ligt lä­ge med många sol­tim­mar mot den fi­na in­ner­går­den. Ge­ne­rö­sa säll­skapsy­tor med stort var­dags­rum i öp­pen plan­lös­ning. Två rym­li­ga sov­rum. Stil­rent snyggt kök och stort mo­dernt bad­rum.

Ey­vind John­sons Ga­ta 7 3 tr 92 kvm 6 495 000 kr 4 265 kr/mån 68 kWh/kvm Sö 15-15.45 Ti 18-18.45 Pia Las­ses 073 544 16 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.