Horns­bergs Strand – Fan­tas­tiskt lä­ge högst upp med sol he­la da­gen – två ter­ras­ser

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Högst upp med ljust lä­ge och här­lig sjö­ut­sikt! Njut av sol he­la da­gen och vack­ra sol­ned­gång­ar över Mä­la­rens glitt­ran­de vat­ten från två rym­li­ga ter­ras­ser i vind­skyd­dat lä­ge. För­råd i käl­la­ren. Bad, strand­pro­me­nad och många bra re­stau­rang­er pre­cis ut­an­för por­ten. Attrak­tivt bo­en­de med se­mester­käns­la året runt.

Fran­zéng­a­tan 78 8 tr 70 kvm 6 450 000 kr 4 120 kr/mån Ener­gi­klass F Sö 12.45-13.30 Må 17.45-18.15 Pia Las­ses 073 544 16 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.