KF-KVÄLLENS…

Vårt Kungsholmen - - Koll På Fullmäktige -

... FLYTTFRÅGA ”Det här är en jät­te­vik­tig sym­bol­frå­ga för de som le­ver och ver­kar i yt­tersta­den.” Ka­rin Ernlund (C) om att flyt­ta Tek­nis­ka nämnd­hu­set. ... MOTFRÅGA ”Med er po­li­tik blir det bo­stä­der för högin­komst­ta­ga­re, hur främ­jar det in­teg­ra­tio­nen? Sis­se­la Nord­ling Blan­co (FI) till al­li­an­sen som vill se bo­stä­der på Tek­nis­ka nämnd­hu­sets adress. ... FÖRVÅNING ”Shit, att man får stå här och sä­ga vad som helst. Det är helt galet.” Ha­val Mu­rad (MP) re­a­ge­rar på ut­ta­lan­den från den po­li­tis­ke vil­den Ri­chard Wall (-). ... FÖR­SVAR ”Jag står för al­la barns rätt till för­sko­la.” Ka­rin Wann­gård (S) om hel­tids­re­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.