2:a Kungs­hol­men - 76 kvm

Pol­hems­ga­tan 5, 2tr

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Väl­kom­na till den­na char­mi­ga 30-tals 2:a med ge­nom­gå­en­de plan­lös­ning i väl be­va­rat skick. Här finns ori­ginal­golv, spe­gel­dör­rar, ge­ne­rös tak­höjd, sto­ra spröj­sa­de föns­ter och bal­kong. Lä­gen­he­ten har en at­trak­tiv plan­lös­ning som läm­nar många al­ter­na­ti­va dis­po­ne­rings­möj­lig­he­ter att dels be­hål­la ur­sprungsplan­lös­ning­en el­ler byg­ga om till en väl­pla­ne­rad 3:a. Pris: 5 500 000kr Av­gift: 3 193kr Ener­gi: 132kWh/kvm/år Byggår: 1931 Vis­ning: 25/3 Kl. 12:00-12:45, 26/3 Kl. 11:45-12:15 Mäk­la­re: Da­ni­el­la Tö­re Tel: 0708-67 70 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.