1:a Kungs­hol­men - 20 kvm

Hant­ver­kar­ga­tan 46, ÖG

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Chans att för­vär­va den­na uni­ka och topp­frä­scha et­ta med egen in­gång. Lä­gen­he­ten är ljus, fräsch och be­lä­gen i ett lugnt gårds­hus centralt på Kungs­hol­men. Sto­ra föns­ter som ger ett här­ligt ljusin­släpp och en stor al­tan. Lä­gen­he­ten har myc­ket bra plan­lös­ning med so­val­kov, väl­ut­rus­tat kök och stort och rym­ligt bad­rum. Högt i tak och ge­nom­gå­en­de bra yt­skikt och fi­na golv. Pris: 2 195 000kr Av­gift: 1 000kr Ener­gi: 219kWh/kvm/år Byggår: 1884-1886 Vis­ning: 22/3 17:45-18:15, 25/3 11:45-12:30, 26/3 11:30-12:00 Mäk­la­re: Johan Efver­ström Tel: 0708-67 79 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.