Kungs­hol­men – Se­kel­skif­testvåa med högt och so­ligt sö­der­läge

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Op­ti­mal plan­lös­ning med fin kon­takt mel­lan rum­men. Tyst och lugnt med sov­rum mot går­den. Ge­ne­rös tak­höjd på ca 3 me­ter. Många be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer och spän­nan­de kon­tras­ter mel­lan nytt och gam­malt. Myc­ket centralt men än­då lugnt lä­ge med nä­ra till vatt­net, ser­vice och fan­tas­tis­ka kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Fle­ming­ga­tan 60 B 3 tr 59 kvm 4 650 000 kr 3 212 kr/mån 149 kWh/kvm Sö 13.30-14.30 Må 17.30-18 Nils Ek­mark 070 775 33 63

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.