Snöröj­ning ing­en lätt upp­gift

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Ron­nie G

Daniel Hell­den han sä­ger att 2019 kom­mer nya av­tal an­gå­en­de snöröj­ning på Stock­holms ga­tor, trot­to­a­rer och cy­kel­ba­nor. Det gör det sä­kert.

Nej, snöröj­ning på Stock­holms ga­tor är ing­en lätt upp­gift för den ent­re­penör som får det upp­dra­get. På gång och cy­kel­ba­na finns bå­de cyklar, big bag och an­nan brå­te. Så de som snörö­jer har ing­en lätt upp­gift.

Nej, vi ska nog in­te för­vän­ta oss någ­ra stör­re för­bätt­ring­ar på Stock­holms gång och cy­kel­ba­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.