@Blu­e16_sb så­gar de yng­re för­äld­rar­na på twit­ter.

Vårt Kungsholmen - - Hej -

Är i Rå­lis och kon­sta­te­rar att yng­re in­nerstads­bor är full­kom­ligt vär­de­lö­sa på att klä si­na ung­ar vet­tigt. Päl­sjac­ka på lek­park? Snea­kers i snö­modd? Ljus­ro­sa tights på tvåå­ring bland vat­ten­pö­lar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.