Lop­pis och fest i Rå­lis i maj

Vårt Kungsholmen - - Hej -

Lop­pis, grill och le­kar ut­lo­vas när Parkle­ken Rå­lis in till stor fa­mil­je­fest i Rå­lamb­s­hovspar­ken den fem­te maj mel­lan 10 och 15. Dess­utom får den som är su­gen snick­ra nå­got li­tet och ta med sig hem. Det kom­mer att fin­nas korv till för­sälj­ning på plats. För den som vill säl­ja på lop­pi­sen är det ba­ra att ta med en filt att läg­ga si­na pry­lar på. ”Tänk på att det in­te går att kö­ra in bi­lar i par­ken så man får bä­ra si­na sa­ker. ”Ba­ra att kom­ma, ni be­hö­ver in­te ringa hit och bo­ka” skri­ver parkle­ken på sin Fa­ce­book­si­da.

FOTO: ANNA RÖNNQVIST

FESTLIGT. Om en dryg må­nad är det fa­mil­je­fest på parkle­ken i Rå­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.