Igen­kän­ningstop­pen

Vårt Kungsholmen - - Hej -

1. Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd Stock­holms stad.

2. Ka­rin Wann­gård (S), fi­nans­bor­gar­råd Stock­holms stad.

3. Iré­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd.

4. Kristof­fer Tam­sons (M) tra­fiklands­tings­råd.

5. Anna Kö­nig Jerl­myr (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd Stock­holms stad.

6. Lot­ta Ed­holm (L), op­po­si­tions­bor­gar­råd Stock­holms stad.

7. Ol­le Bu­rell (S), skol­bor­gar­råd Stock­holms stad.

8. Jan Va­le­skog (S), stads­bygg­nads­bor­gar­råd Stock­holms stad.

9. Jo­a­kim Lars­son (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd Stock­holms stad.

10. Anna Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.