2,5:a Kungsholmen - 72 + 9 kvm

Gar­var­ga­tan 22, 6tr. Vind!

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Väl­kom­na till en vindsvå­ning ut­ö­ver det van­li­ga med fan­tas­tisk ka­rak­tär och ma­gisk vind­käns­la. Vå­ning­en präglas av dess eldstad, tak­bjäl­kar och mu­ra­de väg­gar, den är ge­nom­gå­en­de med föns­ter i två vä­der­streck och har tak­föns­ter som ger kon­stant kon­takt med him­len. Vå­ning­en fär­dig­ställ­des som­ma­ren 2017 och har en häf­tig mix av vindska­rak­tär och nu­ti­da stil­ren in­red­ning. Ett här­ligt ljus ström­mar in till he­la vå­ning­en ge­nom al­la föns­ter i lä­gen­he­ten. Det finns en stor ter­rass i sol­lä­ge med plats för mat­bord och sto­lar, sol­sto­lar och plan­te­ring­ar. Det är ge­nom­gå­en­de stil­re­na och ex­klu­si­va ma­te­ri­al­val, triv­sam be­lys­ning i he­la vå­ning­en och en ge­nom­tänkt och yt­max­i­me­rad plan­lös­ning. Det är öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum och den sto­ra tak­ter­ras­sen ger en för­läng­ning till rum­met un­der he­la som­mar­halv­å­ret. Kö­ket är stil­rent i grått med bänk­ski­va i Car­rar­ra­mar­mor och väl­ut­rus­tat med in­te­gre­ra­de vit­va­ror. Bad­rum­met är hel­kak­lat i Car­rar­ra­mar­mor, har syn­li­ga tak­bjäl­kar och ett tak­föns­ter. He­la vå­ning­en har golv­vär­me, golv av vit­la­se­rad ek, lju­sa väg­gar och hög tak­höjd. Pris: 7 495 000kr Av­gift: 3 840kr Ener­gi: 129kWh/kvm/år Byggår: 1931 Vis­ning: 15/4 12:00-13:00, 16/4 17:30-18:15 Mäkla­re: Da­ni­el­la Tö­re Tel: 0708-67 70 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.